Descargo de responsabilidad

Disclaimer voor www.sitandheat.com

BV (Kamer van Koophandel: 55898114), hierna te noemen Sit & Heat, verleent u hierbij toegang tot www.sitandheat.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Sit & Heat behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Sit & Heat spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sit & Heat.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sit & Heat nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sit & Heat. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sit & Heat, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Sede de Sit & Heat
Cargadoorweg 31
6541 BT Nijmegen
+31 24 343 0415info@sitandheat.com
Sit & Heat España
Calle Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda 20
Parque Industrial Trévenez
29196 Málaga
+34 952 633 564spain@sitandheat.com
Manténgase al día
Boletín
Síganos en las redes sociales

Manténgase al día

envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram